Już wcześniej była rezygnacja z otrzymywania informacji na ten temat!

Jeżeli jeszcze będziesz otrzymywać jakieś e-maile, to odpisz prosząc o całkowitą rezygnację.